Zápisnice v VČS

Zápisnica z členskej schôdze UD v Rejdovej konanej dňa 5.11.2010

Dátum konania: 5.11.2010


Zápisnica s uznesením z členskej schôdze konanej dňa 17.9.2010

Dátum konania: 17.9.2010


Zápisnica z výročnej členskej schôdze - 2010

Dátum konania: 23. júl 2010


Zápisnica z výročnej členskej schôdze - 2010

Dátum konania: 9.júl 2010

Správa o činnosti UD za rok 2009

Zápisnica z výročnej členskej schôdze - 2009

Dátum konania: 22.máj 2009


Zápisnica z výročnej členskej schôdze - 2008

Dátum konania: 25.apríl 2008


Zápisnica z výročnej členskej schôdze - 2007

Dátum konania: 20.apríl 2007


Zápisnica z výročnej členskej schôdze - 2006

Dátum konania: 22.apríl 2006


Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design